As Gaeilge

Fáilte romhat go dtí suíomh idirlín Bailte Slachtmhara Bhaile an Chollaigh.

Gradam Gno Balile an Chollaigh 2010

Tá clú agus cáil ar Bhaile an Chollaigh mar gheall ar dhíograis is cur chuige an phobail in iliomad cúrsaí, mar oideachas, polaitíocht, tionsclaíocht, spórt, agus i ngach a bhaineann le forbairt pobail.

 

Tá páirt lárnach ag Coiste na mBailte Slachtmhara i saol an phobail agus tacaíonn an pobal go fonnmhar linn.

Cúis mhórtais is áthais dúinn an dul chun cinn iontach agus fás dochreidthe a tháinig ar Bhaile an Chollaigh le deich mblian anuas.

Tá baint nach beag ag Coiste na mBailte Slachtmhara le cothú an spioraid sin a mhúsclaíonn misneach is meanma ár muintire.

Gradam Gnó Baile an Chollaigh 2010 Launch

Bí linn chun Baile an Chollaigh a chur chun cinn i 2010!